+359878941010 manager@qlife.bg
Select Page
Пренастройка на генетичния ни код

Цена: 80 лв

60 минути

Информация

Ние можем да променим историите, записани в нашите гени

В ядрото на всяка клетка от вашето тяло се намира управляващ център – ДНК, програмата на вашия живот. Кодът на тази гигантска нишковидна молекула съдържа важна информация, която регулира дейността на клетката и наследствените черти от поколение в поколение.

Често произходът на тези програми може да се проследи до източника, който ние обикновено не свързваме с наследствеността. Това са чувствата и убежденията на предците ни – това, което се нарича „истории” на поведенческите програми. Те са записани някъде дълбоко в паметта на нашата ДНК и ни оказват въздействие, за което даже не подозираме. С други думи, заедно с цвета на косите и формата на носа по наследство ни се предава и някаква емоционална традиция.

На генетичните спомени и системи убеждения, влизащи в книгата на нашата ДНК сме задължени за многото си ценни качества, обаче те носят отговорност и за предаване на отрицателните програми и шаблони, които ни пречат да живеем този живот, за който мечтаем. Някои истории се реализират мигновено, в момента на раждането ни, например, когато човек се ражда глух или болен от диабет. Други истории до определено време дремят и се проявяват само когато към това ги пробуждат определени събития или преживявания, внасящи неочаквани и понякога неприятни промени в живота ни. Често историите, записани в ДНК, са определяли развитието на взаимоотношенията, здравословното състояние и благополучието на хората. Всъщност, всичко, което се случва с нас по жизнения ни път е резултат от това, какво е записано в жизнения код на нашата ДНК.

С този сеанс ние можем да променим своя генетичен код. Той не е изсечен върху камък. Ние сме напълно способни да препишем историите, запечатани в нашите гени, като по такъв начин променим живота си.

Как да пренастроим генетичния си код

Това е много ценен метод при откриването на дълбоки причини за наши поведения и модели, в които живеем и свързването им с проявени такива в далечното минало поколения назад в рода. Ще изследваме как мислите и емоциите от миналото и настоящето на човека въздействат на структурата на неговото ДНК и как тези изменения се отразяват на различни сфери от човешкия живот.

Това са прости, но ефективни техники за самоизлекуване, които работят на енергийно, емоционално и вибрационно ниво, помагайки ни да се освободим от ограничаващите ни убеждения, закодирани в ДНК. Има пет основни етапа за „пренастройка” на генетичния код на човека, с цел придобиване на изобилие и здраве. Тези техники за излекуване на ДНК помагат по забележим начин да се промени животът ви.

Вие притежавате сила, която може да ви изведе далече зад пределите на сегашните ви убеждения. И това е силата, която лекува.

 Терапевт: Ива Кайтазова

Цена

Терапевт

Ива Кайтазова

Ива-Кайтазова

Записване

Терапия