+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница
Юлияна Николова

Хранителен Терапевт
Здравен Коуч Функционална Медицина
Практикуващ диетика като неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху здравето

За мен

Юлияна е хранителен терапевт към Американската Асоциация по Хранителна Терапия (NTA),
сетифициран здравен коуч функционална медицина от Академията по Здравен Коучинг (FMCA)
към Института по Функционална Медицина (IFM), сертифициран от международен борд
професионален здравен и уелнес коуч (NBHWC), Магистър Обществено Здраве и Здравен
Мениджмънт, Магистър Трудова Медицина и Работоспособност от Медицински Университет
София. Към момента завършва три годишно обучение по приложна функционална медицина
(SAFM). Юлияна има магистърска степен по Международни Икономически Отношения.
Юлияна практикува като здравен и уелнес коуч от 2017 г, като консултира клиенти както в
България, така и в чужбина. Участвала е като здравен коуч в програмите за обучение на
практикуващи към Института по Функционална Медицина (IFM) на теми: елиминационна диета,
FODMAP диета, анти-кандида диета, модифицируеми фактори на живота и др.
Не консултира деца.

В практиката си Юлияна комбинира експертната роля на хранителен терапевт, който оценява
здравното състояние и изготвя препоръки с цел благоприятно въздействие върху здравето и
ролята на коуч, който помага трайно да промените навиците си свързани с хранене, движение,
мислене, стил на живот с цел постигане на оптимално здраве.
Юлияна е единственият в България сертифициран здравен коуч от Академията по Здравен Коучинг
(FMCA) към Института по Функционална Медицина (IFM), който практикува здравен коучинг през
погледа на функционалната медицина.
Функционалната медицина търси първопричината за възникване на дисбаланс в тялото и го
адресира на първо място чрез промяна в навиците, храненето, умствените нагласи, като взема
предвид биоиндивидуалността на отделната личност, гените, заобикалящата среда и начина на
живот.
Здравният коучинг е клиентски ориентиран, базиран на взаимоотношения процес, който цели
постигането на трайни навици, засягащи здравето чрез изграждането на лична стратегия,
включваща конкретни стъпки и практически упражнения. Паралелно с храненето се разглеждат и
други фактори като сън, стрес, движение, работа и почивка.
Като хранителен терапевт и здравен коуч Юлияна не диагностицира, не лекува и не предписва
лекарства. В практиката си тя прилага холистичен подход, обучава клиентите си за това как
поведението им влияее върху тяхното оптимално здраве и предлага конкретни практически
решения спрямо всеки индивидуален случай.

Контакти