Бул. Витоша 164, София, България

Телефон за контакт: +359878941010

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
д-р Десислава Станишева, кардиолог

Д-р Десислава Станишева завършва Медицински Университет – София, през 2013 г. и специализира Кардиология към ВМА–МБАЛ. Участвалае в редица кардиологични научни форуми, член е на Български Лекарски Съюз, Дружеството на кардиолозите в България, както и Европейското Кардиологично дружество. Освен това проявява интереси и в областта на ревматологията, по-специално към системните болести, имунопатологията, в частност автоимунните нарушения, както и към Клиничната фармакология и новостите във фармакотерапията и клиничните изпитвания на
нови медикаменти. Д-р Десислава Станишева е сертифициран специалист за „Изследване на жива капка кръв с тъмнополев микроскоп“.


В Медицински Център Качествен Живот, д-р Станишева изследва здравословното състояние на пациентите чрез „Микроскопски анализ на жива капка кръв в тъмно поле (DARK FIELD
MICROSKOPY).“