+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница
Д-р Иван Маслев

Специалист Вътрешни болести

За мен

Д-р Иван Маслев завършва през 1983 г. висше медицинско образование в МА-София.
Специалист е по Вътрешни болести. Има квалификация и продължителна клинична
практика в областта на ултразвуковата диагностика и клинична нефрология.
Специализирал е здравен мениджмънт през 2000 г., като впоследствие е бил
управител на медицински център. През последните 10 г. в ежедневната си практика в
Центъра по интегративна медицина съчетава нейните методи с тези на класическата
медицина. През 2013 г. придобива сертификатни нива за приложението на
целотелесна хипертермия при терапия на хронични и онкологични заболявания. По
време на Световния конгрес по интегративна онкология през септември 2016 год. в
София се дипломира при проф. Донато Перес Гарсия за приложението на Инсулин-
потенцирана терапия при лечението на туморни заболявания. В последните години
работи в екип по приложението в клиничната практика на медицинския център на
метода за Биомагнитната терапия в комбинация с магнитни двойки. Участвува активно
в утвърждаването на иновативния подход при лечението на онкологични заболявания
от комбинираното приложение на Инсулин Потенцирана Терапия и Биомагнитна
терапия. Специалните му интереси са в областта на профилактиката и лечението на
хронични и онкологични заболявания, с участие в клинични проучвания и публикации в
реномирани списания в България и чужбина, свързани с лечебното действие на
природни продукти и алтернативни методи.

Контакти