Бул. Витоша 164, София, България

Телефон за контакт: +359878941010

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Кинезитерапия при постурални нарушения и сколиоза

Кинезитерапията е основно средство в лечението на постуралните нарушения при децата. Прилагат се симетрични упражнения: изметрични упражнения за сила на мускулите, упражнения срещу еластично съпротивление за издръжливост на мускулите, стречинг за релаксиране. Целта е да се подобри функцията на стабилизаторите на гръбначния стълб и да се преодолее мускулният дисбаланс.

Ползи от кинезитерапията:

  • Подобрява силата и издъжливостта на постуралните мускули

  • Изгражда здрав мускулен корсет около гръбнака 

  • Подобрява нервно-мускулния контрол

  • Подобрявабаланса и равновесието 

При сколиоза над 10 градуса все повече се прилагат съвременни методики като SEAS, общото между тях е, че се основават на автокорекцията и упражненията. Нашият кинезитерапевт прилага SEAS - подход, който се основава на обучението в автокорекция, като се избират индивидуални упражнения, които да подобрят функцията на мускулите-стабилизатори на гръбначния стълб, защото те трябва да се противопоставят на разместените структури. При този подход няма подготвени и дефинирани като най-подходящи за различните криви упражнения. Упражненията трябва да бъдат създавани. В подхода SEAS упражнението не е в основата на лечението. Терапевтът, използващ SEAS има за задача да идентифицира най-важното

несъответствие на кривата и да предложи най-подходящото движение за намаляване на това несъответствие.

Терапевт: Симона Богданова 

Консултация + кинезитерапевтичен комплекс: 50-60 мин., цена: 40 лв.

Последваща кинезитерапевтична услуга: 50-60 мин., цена: 30 лв

Пакетна цена за 5 кинезитерапевтични услуги: 120 лв.