+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница

Информация

Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако искате да
прекратите договори, които сте направили в миналото или в
други животи, ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за
мълчание и други обети, ДНК трябва да бъде променено.
ДНК съдържа програмите за цялостното ни съществуване тук на Земята –
характеристики на физическото тяло, потенциалите и талантите ни, заложбите и
болестите и т.н. ДНК не е само запис на нашето генетично наследство, а и на
пътешествието на душата от началото на нейната индивидуализация като такава. В
записа на т.нар. „отпадъчна ДНК“ се съдържа информацията за въплъщенията ни на
Земята, в други светове и цялата времева линия като индивидуални души. В ДНК се
съдържа пряка връзка с Акашовите хроники.
          ДНК не е само във физическото тяло, то преминава през всички многоизмерни
тела, през вашето АЗ Съм Присъствие, през Централното Слънце до сърцето на
Майката Земя. С правилните активации то ни дава достъп до Всичко, Което Е и ни дава
по-големи възможности за промени в нашия живот.
          В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се
комбинират в групи от по 3, създавайки 64 различни комбинаторни единици
– кодони. Човешката ДНК навсякъде по света показва, че 20 от тези кодони са
активни, а останалите са неактивни.Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако
искате да прекратите договори, които сте направили в миналото или в други животи,
ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за мълчание и други обети, ДНК
трябва да бъде променено.
          Хора с новото ДНК, или с 24 активни кодона, преодоляват осъждането и
поддържат състояние на Любов и хармония. Предизвиквайки резонанс в ДНК, ще
променим тези 4 кодона, а това  създава имунитет против всички болести.

Отказ от отговорност

Използвайки който и да е аспект или елемент от  ДНК-активирането,  клиентът разбира, че тези лечебни сесии или Духовни молитви не са медицински интервенции или опити за излекуване на физическо или психическо състояние и че няма да бъдат давани медицински съвети. Всяка промяна ще бъде извършена от духовна гледна точка. Клиентите остават наясно да потърсят съвет от лекар или психолог при заболявания и медицински проблеми. Клиентът се съгласява, че тези лечебни молитви, медитации, текст, материали за активиране на ДНК не използват никакви лекарства или хирургически устройства и се отказва от всякаква отговорност и/или условия, произтичащи от тези сесии. Клиентът удостоверява, че той/тя няма известни психиатрични или тежки емоционални проблеми. Клиентът допълнително се съгласява, че той/тя е поискал тази сесия по своя собствена воля. С настоящото клиентът се отказва от правата си под каквато и да е форма на съдебен спор или иск за малтретиране, извършено от практикуващите.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ СЕМИНАРА

Модул 1. Увод и Медитация за пречистване и активиране на ДНК.

1. Увод. Значението на ДНК.
Медитация: Значението на ДНК – пречистване и активация
2. Още за ДНК
3. Съдържание на ДНК
4. ДНК – Още информация
5. Как да говорите със своята ДНК
Медитация: Как да говорите със своята ДНК

Модул 2. Подготовка за активациите.

1. Увод
2. Съдържание и свойства на ДНК
3. ДНК – Божественият код в нас
4. Въвеждане в техниките. Какво представляват техниките за ДНК активиране.
Подготовка
Алфа и тета дишане
Любов, Обичам
Пулсар за въображението
Балон на Душата и заземяване

Модул 3. Активации.

1. Увод
2. Бележки във връзка с техниките
ТЕХНИКА 1. Активиране на архетипните хромозоми на младостта и жизнеността
ТЕХНИКА 2. Техника за разширяване и подмладяване
ТЕХНИКА 3. Активиране на Уникалността
ТЕХНИКА 4. Интеграция. Балансиране на мъжката и женската енергия

Модул 4. Как да пренастроим генетичния си код.

1. Описание на процеса в 5 стъпки.
2. Въпросник
3. Примери
4. Стъпка 1
Медитация •Как да пренастроим генетичния си код•
5. Стъпка 2
6. Стъпка 3
7. Стъпка 4
Медитация за извършване на неутрализация и създаване на промяна в сърцето
8. Стъпка 5
Медитация за манифестиране

Модул 5. Бонус модул.

1. За ДНК активация – Имунитет
Медитация Аура на Душата
Медитация ДНК активиране Имунитет
2. Кратка версия ДНК активация Имунитет
3. Деца, родени с ДНК от бъдещето
4. Фантомният ефект на ДНК
5. Кодирането и светлината в ДНК

Записване

Обучение