+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница

Психолаборатория

Медицински Център Качествен Живот разполага с психолаборатория за извършване на психологическо изследване за измерване качествата и годността на кандидатите за придобиване на съответната категория за правоуправление – C , C1, D, D1 или професионална група. Психотестът се извършва с цел определяне психологическото състояние на кандидата и издаване на удостоверение, което е валидно за срок от 3 години.

Как протича изследването:

 • Решаване на индивидуален тестза определено време с цел изследване на памет, възприятие, логическо милене, устойчивост на вниманието, наблюдателност.
 • Попълване на въпросник, чрез който се изследват личностните качества на кандидата – отговорност, дисциплина, самоконтрол, самооценка и др.
 • Индивидуална работа с апарат – детерминатор:Посредством звукови и светлинни сигнали  се изследват бързите реакции на кандидата.
 • Индивидуална беседа с психолог.

На всеки етап от изследването кандидатите получават подробни инструкции за работа. Удостоверението за психическа годност се издава веднага.

Допълнителна информация

Необходими документи:

 • Копие на лична карта и оригинал за справка;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС,
 • Копие на контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:

 • Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред.
 • При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството и съдебно решение, както и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес

Цена: 60 лв.

Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:

 • За придобиване на  категориите  С, Dи подкатегории С1 и D1Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).
 • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
 • За шофьори на таксиметров автомобил.
 • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • При  временно отнето свидетелство за управление на МПСпо реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско

 

Доброто здраве започва от тук!

Запазете си час още за същия ден! 

+359 878 94 10 10

manager@qlife.bg

Бул. Витоша 164, София, България

Диагностика

Какво да вземете с Вас при визитата си

За да поставят най-точна диагноза и лечение, нашите специалисти се нуждаят от възможно най-детайлна информация за Вашето състояние. За да улесните този процес е добре да помислите и за следните неща: 

N

Вашият здравен картон

Желателно е да вземете със себе си Вашият здравен картон, където се съдържа информация за Вас. В случай, че нямате такъв или не може да го намерите, не се притеснявайте - той е желателен, но не задължителен.

N

Предишни изследвания

Ако имате проведени предишни изследвания с поставени диагнози и проведени лечения - желателно е да вземете с Вас цялата документация.

N

Предписани медикаменти и помощни средства

Запишете на лист какви медикаменти взимате в момента и колко често. Също така е желателно да уведомите лекуващото лице за изпозлването на помощни средства като шини, ортези, протези и др.

Специалисти по изследването

Екип на МЦ Качествен живот