Бул. Витоша 164, София, България

Телефон за контакт: +359878941010

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Познания и умения в разнообразни аспекти от здравето!

08-09 февруари, 2020 г.

 

Цена:

260 лв.

15 февруари, 2020 г.

Цена:

195 лв.

25 януари 2020 г.

Цена:

65 лв.

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

700 лв.

22 февруари, 2020

Цена:

80 лв

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

980 лв.

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

135 лв

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

370 лв.

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

120 лв.

11 февруари 2020 г.

Цена:

Очаквайте нова дата за обучение

Цена:

Очаквайте нова дата за обучение

Цена: