+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница
Валентин Мирчев

Юмейхо терапевт

Валентин Мирчев

За мен

 Повече от 18 години Валентин Мирчев помага на хората да  предпазват и възстановяват своето триединно състояние, като използва законите на природата, природните точки на равновесие и теорията за центъра на тежестта. Теория върху която е изградена Японската Мануална Техника ЮМЕЙХО.

Валентин Мирчев започва да се занимава с ЮМЕЙХО през 2002 година.

През 2005 година е един от учередителите на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. През същата е избран за член на „Управителния Съвет“ на Сдружението. През годините е многократно преизбиран на различни позиции в „Управителния Съвет“, някой от които са: председател и замесник председател на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“. Член е на „Управителния Съвет“ до март 2018 година, когато по лични съображения се отказва от преизбиране.

През 2007 година защитава IV дан /степен/ по ЮМЕЙХО, с което става  официален преподавател. Същата година започва да преподава Японската Мануална Техника в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ гр.София, където преподава и до днес.

През 2011 година, получава  V дан /степен/ ЮМЕЙХО – Dan 5 Jokyu () Godan Юмейхо Киоши (5段涌命法教士)    – / JOKYU (Advanced – Teacher)/. Заедно със степента, сключва договор с официалния представител на „Европейската Асоциация по ЮМЕЙХО“, който му дава  право да провежда ОБУЧЕНИЯ и извършва ИЗПИТИ, както и да  издава оригиналнилицензирани дипломи по ЮМЕЙХО от Международния Институт по Превантивна Мецинска Практика“ в Токио – Япония. Договорът също така дава права за извършване на проверки, определящи правилното изпълнение на метода ЮМЕЙХО, спрямо изискванията наложени от „Международния Институт по Превантивна Медицинска Практика“ в Токио – Япония и „Европейската Юмейхо Асоциация“.

През годините Мирчев активно популяризира ЮМЕЙХО метода в България и извън нея. Участва в десетки презентации и демонстрации повишаващи здравната култура у населението, чрез ЮМЕЙХО.

Към момента той притежава дългогодишен терапевтичен и преподавателски опит. Зад гърба си има повече от 30 000 терапии, както и повече от 70 ученика, някой от които доказани на световно ниво.

^

Започва да се занимава с ЮМЕЙХО през 2002 година.

^

2005 година е един от учередителите на „ЮМЕЙХО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“.

^

Член на „Управителния Съвет“ на Сдружението. През годините е многократно преизбиран на различни позиции в „Управителния Съвет“

^

През 2007 година защитава IV дан /степен/ по ЮМЕЙХО, с което става официален преподавател. Същата година започва да преподава Японската Мануална Техника в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ гр.София, където преподава и до днес.

^

През 2011 година, получава V дан /степен/ ЮМЕЙХО - Dan 5 Jokyu (上级) Godan Юмейхо Киоши (5段涌命法教士) - /上级 JOKYU (Advanced - Teacher)/. Заедно със степента, сключва договор с официалния представител на „Европейската Асоциация по ЮМЕЙХО“, който му дава право да провежда ОБУЧЕНИЯ и извършва ИЗПИТИ, както и да издава оригинални, лицензирани дипломи по ЮМЕЙХО от „Международния Институт по Превантивна Мецинска Практика“ в Токио – Япония.

Признания и Награди

V дан /степен/ ЮМЕЙХО - Dan 5 Jokyu (上级) Godan Юмейхо Киоши (5段涌命法教士) - /上级 JOKYU (Advanced - Teacher)/.

Контакти