+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница

Регресия

Работа с неподвижни звезди 

Регресивната терапия е мисловен акт на връщане към предишни времена, когато и да са били те, за да се възстановят спомени, които биха могли да имат негативно вли­яние върху сегашния живот и които вероят­но са източник на неговите симптоми. Хипнозата позволява на разума да премахне бариерите към тази ин­формация, включително и онези бариери, които не позво­ляват на човек да достигне до минали съществува­ния в будно състояние.

Работата с Неподвижни (фиксирани) звезди е сеанс, подобен на регресията. Навлиза се в дълбоко релаксирано състояние и се прави връзка с Душата, Висшия Аз, Водача на човека. Пътува се до звездата или се използва нейната енергия. Често се прави връзка със съществата, живеещи на звездата.

Работи се на галактическо ниво и често се показват изначалните причини за зададен проблем, блокаж, заболяване, взаимоотношения още в момента на възникването им, като това може да бъде преживяване или въплъщение на друга планета, звезда, на друго ниво и в друго измерение.

Когато началната травма се довеж­да до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. Чрез регресията се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесе­ната травма.

При работата с Неподвижни (фиксирани) звезди се дава основен  поглед  върху въплъщенията на Земята, може да бъдат показани няколко такива, като не е необходимо да се влиза емоционално във всяко поотделно. Проследява се нишката между тях и се отработва от нивото на Душата най-малко, на ниво галактическо. Възможно е да бъде дадена промяна на избор на ниво Душа. Като резултат се наблюдават промени в живота тук на земята на човека, като някои от темите са процес, за който е нужно време. Много често се наблюдава промяна в живота на човек, в ситуациите и възприятията още в първите дни след сеанса.

Ползи:

помага при осъзнаване на изначалните причини за даден проблем, блокаж, заболяване, взаимоотношения;
помага да се доведе началната травма до съзнанието и да се освободи чрез катарзис, и да се постигне лечебен ефект на всички нива;
помага да се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесената травма;
облекчава усещането за безизходица
възстановява първоначално зададения еволюционен план на всеки индивид;
обогатява преживяването на физическия план
препоръчва се при всички видове блокажи
помага за осъзнаване на личната сила и способността за сътворяване във всеки един аспект

Хипнозата

Когато човек е под хипноза, не е заспал. Съзнанието следи какво изживявате. Независимо от дълбокия подсъзнателен контакт, съзнанието може да коментира, да критикува и да реагира. Вие винаги контролирате това, което говорите. Хипнозата не е чудодейният еликсир, решаващ всичко. Вие не влизате в „машина на времето“ и не ви телепортират в друго време и друго място, без да си давате сметка за нас­тоящето. Човек си спомня всичко преживяно по време на хипнотичния сеанс. В резултат се задълбочава осъзнаването тук, разширява се съзнанието и мирогледът, вижда се по-големият план. Получава се лечение на всички нива.

Съзнанието в този момент е обърнато изцяло навътре и мо­же да достига до подсъзнанието. Отпадат всякакви бариери и ограничения. И имаме достъп до всички изво­ри, без да действат създадените от самите нас потискащи механизми.

Когато началната травма се довеж­да до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. Чрез регресията се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесе­ната травма.

Пакети и цени

Специалист

Ива Кайтазова

От 2009 г. активно започнах да преподавам духовни практики и да водя светлинни медитации. Идеята зад всичко това е човек да встъпи в собствената си сила, да намери най-подходящия начин за себе си да се справя с емоционални, ментални, душевни и духовни проблеми, блокажи, грешни убеждения и др.

Посетете ни

Използвайте формата за записване или се обадете на някои от нашите телефони, за да си запазите час за съответната услуга. Очаквайте отговор от нас в най-кратки срокове.

Запазете си час

Терапия