+359878941010 manager@qlife.bg
Изберете страница

Нутрициология

ПОДОБРИ ХРАНЕНЕТО СИ, ЖИВЕЙ ПО-ДОБРЕ

Цена: 980 лв.

Информация

Вече не е тайна, че здравето започва от храната и веществата, които поглъщаме ежедневно. Ако искате да:

• Подобрите здравето си

• Разберете по-добре как да се грижите за себе си и своите клиенти и пациенти

• Научите повече за нутриентите и как да се възползвате най-пълноценно от тях

• Използвайте най-подходящите продукти на CaliVita, за да подпомогнете своите клиенти да постигнат по-добри резултати

• Знаете повече за връзката между храната, начина на живот и здравето

Не пропускайте този авторски курс на доц. Нина Ламбаджиева. Тя ще запознае с основните неща, на които трябва да обръщаме внимание, ако искаме да живеем здравословно, дълго и щастливо.

Завършилите успешно курса получават Сертификат за Нутрициолози от БАНИ, с които да консултират интересуващите се за здравословни храни и здравословно хранене в областта на нутрициологията, да провеждат обучение и да бъдат консултанти във здравни центрове, фитнес центрове или в студия за красота, за да се предава това знание от поколение на поколение.

 

ЛЕКЦИИ

• Същност на нутрициологията като модерна наука за храненето. Перспективи.

• Роля на основните хранителни вещества за човешкото здраве. Състав на храната и нейната биохимична трансформация в организма на молекулно ниво. Витамини, макронутриенти, микронутриенти. Енергиен баланс. Нутригенетика, нутригеномика.

• Храносмилане и усвояване на нутриентите. Храносмилане в устна кухина, стомах, тънко черво, дебело черво. Всмукване. Съвместими и несъвместими храни.

• Хранителни продукти: хранителни продукти от животински произход, хранителни продукти от растителен произход, функционални храни, генномодифицирани храни.

• Принципи на здравословното хранене. Енергийна адекватност. Оптимален баланс на хранителните продукти. Дневно и седмично разпределение на храната.

• Видове хранене; болести от храните; хранителни добавки, вредности, хранителни дефицити; хранене и имунитет; хранителен рацион при различно натоварване. Хранене при различни възрасти, функционални състояния и професии: хранене при бременост и кърмене, хранене при деца, ученици, спортисти, хранене при умствен труд, хранене при стрес, геродиететика.

• Алтернативно хранене: редуцирано хранене, интермитентно хранене, вегетарианство (вегетализъм, вегетаризъм), дисбалансирано хранене, разделно хранене, лечебно гладуване. Принципи за добро здраве чрез хранене според кръвните групи.

• Болести от храните. Профилактика. Биологично контаминирани храни. Химично контаминирани храни. Отравяния. Хранителни алергии. Взаимодействия между храни и лекарства.

• Болести от храненето. Недохранване. Прехранване. Дисбалансирано хранене.

• Съвременност и насоки за постигане на добро здраве чрез възстановяване на връзката човек-природа. Хранене и биоритми. Хранене и дишане, вода, слънце. Хранене и двигателна активност.

• Лечебни свойства на хранителните растения. Суровоядство.

• Полезни правила при хранене. Влияние на психическите фактори върху процеса на храносмилане, усвояване на храната и здравословното състояние.

• Хронобиологични аспекти: денонощна биоритмична активност на органите и системите, влияние на светлината, дихателната, двигателната активност, водата, съня, мисълта, емоциите; връзката ум-тяло; най-новите открития на Нобеловите лауреати за 2018 година за стреса, теломерите и самолечението; хранене и стрес.

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

1. Изготвяне на хранителен рацион на различни възрастови и професионални групи.

 

2. Техники за управление на стреса.

 

3. Техники за управление на мислите и емоциите.

 

4. Управление на биоенергията.

 

5. Методи за синхронизация на биоритимичната активност.

 

6. Методи за самопрограмиране.

За лектора: 

Доц. д-р Нина Дочева Ламбаджиева се е дипломирала с отличен успех по специалност „Биохимия и микробиология“ вСофийски университет „Св. Кл. Охридски“. Защитила е дисертация на тема „Влияние на системата на ацетилхолина върху функционалното състояние на възбудими структури“, свързана с изучаването на мозъчните процеси, за което е получила научнатастепен „Доктор по биология“. Провела е специализация по „Животински клетъчни култури“ към Медицинска академия.

Автор е на над 90 научни публикации в България и чужбина. Съавтор е на оригинален „Тест по физиология“. Ръководила еголям брой отлично защитили дипломанти от специалност „Молекулярна биология“. След конкурс през 2003 година, Висшата Атестационна Комисия ù е присъдила научното звание „доцент“ по научната специалност „Физиология на животните и човека“.

Доц. Ламбаджиева е въвела в учебната програма на Биологически факултет акредитираните уникални курсове по:

• „Екологична физиология на животните и човека“

• „Хронобиология и биоритмология“, разглеждайки процесите във времето.

• „Нутрициология“, в който се разглеждат на молекулно ниво различни аспекти на здравословното хранене и факторите, които влияят върху него.

Записване

Обучение